Monthly Archives: Şubat 2015

Araç Değer Kaybı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

araçççç

Aracınızla kaza yaptınız ve aracınızda değer kaybı oluştu. Kaza sonrası araçta oluşan değer kaybı neleri kapsar? Aracımda oluşan değer kaybını nasıl tespit edebilirim? Araçta oluşan değer kaybını talep etmenin koşulları nelerdir? Aracımda oluşan değer kaybını kimden talep edilebilirim? İşte değer kaybı ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda…

Kaza sonrası araçta oluşan değer kaybı neleri kapsar?

Kazaya uğrayan araçlarda maddi hasar oluşması durumunda, otomobilin aksamında değişiklik olabilir. Mekanik aksamın değişmesi, parça değişimi gibi olaylar aracın orijinalliğini bozmaktadır. Bu parça değişikliği ya da tamiratlar araçların ikinci el piyasa değerinin düşmesine neden olur.  İşte aracın kazaya uğramadan önceki piyasa değeriyle, kazaya uğradıktan sonraki piyasa değeri arasındaki değer farkı araç sahibinin zararıdır ve değer kaybı olarak adlandırılır. Değer kaybı yargıtaya göre de araç sahibinin gerçek zarar kalemleri arasında yer alır. Araçların kazaya uğramaları sonucu varsa bu durum sigorta şirketlerine bildirilebilir ve dolayısıyla bu durum TRAMER adı verilen Trafik Sigortası Bilgi Merkezi?ne de işlenir bu durumda da kazalı ve hasarlı bir aracın piyasa değerinde farklılık oluşur ve bu durum da araçlarda değer kaybı olarak adlandırılır.

 

 

Aracımda oluşan değer kaybını nasıl tespit edebilirim?

Araçta oluşan değer kaybı araç sahibinin aracının kazadan önceki değeriyle kazadan sonraki değeri arasındaki farktır. Bu tespit araç sahibi tarafından piyasa araştırması yapılarak tespit edilebilirse de elbette bu konuda bir eksper ya da bilirkişiden fikir ya da rapor almak faydalı olabilir. Kişi eğer aracında oluşan değer kaybını buna kusuruyla sebebiyet veren karşı yanın sigorta şirketinden talep edecek olursa bir trafik sigorta eksperinden önceden rapor alarak talebini belirleyebilir ancak değer kaybı kusurlu yanın şahsından dava yoluyla talep edilecekse bu durumda dosyayı inceleyen mahkeme bilirkişi raporu alacağından önden bir rapor tanzim edilmesi gerekli olmayabilir. Eksper yahut bilirkişi aracın yaşı, aracın ne kadar kullanılmış olduğu, hasar özellikleri, aracın onarıldığı koşullar, aracın daha önce hasara uğrayıp uğramadığı ve piyasa değeri ve varsa başka kriterleri de göz önüne alarak bir değer kaybı raporu düzenleyecektir.

 

Araçta oluşan değer kaybını talep etmenin koşulları nelerdir?

Kişilerin araçlarında oluşan değer kaybını talep edebilmelerinin bazı koşulları vardır. ilk olarak araçta değer kaybı oluşmasına neden olan trafik kazasında karşı yan asli kusurlu olmalıdır, yani kişi kendi kusuruyla aracında oluşan değer kaybını diğer yandan talep edemez, kusur oranı oranında da değer kaybı talep edilebilir. Değer kaybı talebi iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir, yani araç sahibi aracının kazaya uğradığını ve değer kaybına uğradığını öğrendiği andan itibaren iki yıl ve her halükarda da kazadan itibaren on yıl sonrasında bu talep hakkını elinden yitirir. Araçta elbette tespit edilebilen maddi bir kayıp oluşmalıdır. Hukuki bir yola başvurmadan önce karşı yan araç sahibini, sürücüsü farklıysa bu kişiyi ve varsa zorunlu mali mesuliyet sigortası da denilen trafik sigortasının poliçesini yapan sigorta şirketini bu taleple ilgili temerrüde düşürmek faydalı olur. Eğer değer kaybı karşı yanın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan şirketten talep edilecekse bu durumda karşı yanın kaza anında mevcut ve geçerli bir zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi bulunmalıdır ve sigorta şirketinin teminat tutarı bu değer kaybını karşılayabilmelidir.

 

Aracımda oluşan değer kaybını kimden talep edilebilirim?

 

Değer kaybı kaza sonrası oluşacağından, kazaya neden olan sürücüden eğer sürücü farklıysa araç sahibinden varsa zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketinden değer kaybı talep edilebilir. Bu talepler, öncelikle dava yoluna gitmeksizin haricen bir ihtarla talep edilebilir, bu şekilde başarıya ulaşılamazsa yetkili yerdeki asliye hukuk mahkemesinde dava açmak gerekebilir. Dava açılırken değer kaybı tutarı bilinemeyeceğinden davacı sembolik bir rakamla davasını açabilir daha sonra dosyada bilirkişi tarafından aracın yaşı, aracın ne kadar kullanılmış olduğu, hasar özellikleri, aracın onarıldığı koşullar, aracın daha önce hasara uğrayıp uğramadığı ve piyasa değeri de göz önüne alınarak bir rapor hazırlanır. Davacı varsa diğer talepleriyle birlikte raporda belirtilen değer kaybı tutarında dava talebini yükseltebilir.